Testo Smart Probe HVAC / R Complete Kit

  • Thực hiện hàng tấn phép đo HVAC / R chỉ với một bộ dụng cụ
  • Testo 549i hiện bao gồm các kết nối ống góc 45 °
  • Testo 605i hiện bao gồm đầu dò có thể gập lại 90 ° và tích hợp nam châm để gắn vào lưới tản nhiệt