Showing all 3 results

Máy đo áp suất tuyệt đối Testo

Máy đo áp suất tuyệt đối Testo, thiết bị đo áp suất, chênh lệch áp suất, áp lực chân không, khí quyển. Đồng hồ đo áp suất tuyệt đối, dụng cụ đo áp suất chênh lệch.

5,247,000