Hiển thị tất cả 8 kết quả

Máy kiểm tra dầu ăn Testo: Thiết bị đo chất lượng dầu ăn

Đo dầu ăn và PH Testo, máy đo chất lượng dầu ăn, dầu chiên, máy đo độ PH nước, đất, chất thải, thực phẩm. Máy đo PH và nhiệt độ. Bút thử PH, thiết bị đo PH Testo cầm tay, giá rẻ