Máy đo nhiệt độ độ ẩm Testo

Máy đo nhiệt độ độ ẩm Testo, nhiệt kế tự ghi, nhiệt ẩm kế tự ghi. nhiệt kế hồng ngoại. Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm tự ghi.