Showing 1–21 of 89 results

Máy đo nhiệt độ độ ẩm Testo

Máy đo nhiệt độ độ ẩm Testo, nhiệt kế tự ghi, nhiệt ẩm kế tự ghi. nhiệt kế hồng ngoại. Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm tự ghi.

16,168,900
7,103,800
8,613,000
16,168,900
6,201,800
4,895,000
2,673,000
23,453,100
8,965,000
24,772,000
3,190,000
8,993,600
8,448,000
8,648,200
2,673,000