Showing 1–21 of 26 results

Nhiệt kế thâm nhập Testo

Nhiệt kế Testo, máy đo nhiệt độ, nhiệt ẩm kế thâm nhập. Nhiệt kế điện tử, đo nhiệt độ phòng, thực phẩm. Máy đo nhiệt độ treo tường, thủy ngân Testo.

Các thiết bị đo nhiệt độ, thâm nhập vào thực phẩm dành cho ngành công nghiệp thực phẩm.

4,895,000
2,673,000
2,673,000
3,036,000
3,421,000
14,311,000
13,424,400
9,729,500
2,767,600
8,866,000
1,727,000
2,706,000
3,850,000