Nhiệt Kế Bề Mặt Testo 905-T2

  • Phạm vi nhiệt độ: -50˚C đến 350˚C
  • Nhiệt độ tối đa: 500˚C
  • Số đo độ C hoặc độ F
  • Độ chính xác: ± (1˚C + 1%)
  • Bung thân đầu dò