Dụng cụ đo chênh lệch áp suất kỹ thuật số – Testo 512-1

  • Đo chênh lệch áp suất đơn giản, nhanh chóng và chính xác (0 đến 200 hPa) để kiểm tra bộ lọc và đo ống Pitot trong ống thông gió
  • Kết quả đo đáng tin cậy nhờ cảm biến áp suất chênh lệch vị trí độc lập với độ chính xác cao
  • Cấu hình (ống dẫn) trong ứng dụng nhanh, lịch sử biểu đồ, màn hình thứ hai và bộ nhớ dữ liệu đo lường trong Ứng dụng thông minh testo
  • Tính lưu lượng thể tích trong dụng cụ đo và ứng dụng