Hiển thị tất cả 32 kết quả

Máy đo nhiệt độ độ ẩm Testo: nhiệt ẩm kế tự ghi
Máy đo nhiệt độ Testo là nhiệt kế đo nhiệt độ và độ ẩm không khí. Một số loại còn đo độ ẩm, vì thế còn gọi là máy đo nhiệt độ độ ẩm.
Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm không khí, môi trường, kho lạnh, nhà thuốc. Nhiệt kế tự ghi, nhiệt ẩm kế tự ghi testo.