Showing 1–21 of 33 results

Máy đo khí Testo: đo khí CO, CO2
Dụng cụ đo lường và đầu dò đo CO₂ của chúng tôi đo nồng độ carbon dioxide một cách đáng tin cậy, có nghĩa là chúng là lý tưởng để giám sát chất lượng không khí trong nhà.

23,453,100
8,965,000
24,772,000
145,186,800
5,412,000
15,386,800
18,938,700
29,058,700
3,421,000