Máy đo khí Testo: đo khí CO, CO2
Dụng cụ đo lường và đầu dò đo CO₂ của chúng tôi đo nồng độ carbon dioxide một cách đáng tin cậy, có nghĩa là chúng là lý tưởng để giám sát chất lượng không khí trong nhà.