Máy đo khí CO2 Testo 535

  • Đo CO 2 nhanh chóng và chính xác
  • Phép đo dài hạn sử dụng giá trị lớn nhất và trung bình
  • Cảm biến hồng ngoại ổn định, bảo trì dài hạn