Testo 350: Máy đo khí thải Co, CO2

(1 đánh giá của khách hàng)

  • Mode: testo 350
  • Xuất xứ: Đức
  • Tính nồng độ khí thải
  • Phạm vi đo 0 đến +99,9%
  • Độ phân giải 0,1% (0 đến +99,9%)
  • Khí thải điểm sương (tính toán)
  • Phạm vi đo 0 đến +99,9 ° Ctd