Máy phân tích khí thải Testo 300 LL (Longlife standard kit)

  • Máy phân tích khí thải hoạt động trên màn hình cảm ứng với các menu trực quan và báo cáo tức thì
  • Đo lường các biến số chính bao gồm nhiệt độ, áp suất, O2, CO và NO (tùy chọn)
  • Hiển thị có thể tùy chỉnh với đồ họa và bài đọc thời gian thực