Máy đo khí thải Co, CO2 Testo 350

  • Máy đo khí thải testo 350 được hiệu chuẩn dễ dàng tại hiện trường với bình khí chuẩn
  • Cảm biến CO được bù ảnh hưởng của H2
  • Bộ lọc cảm biến chống nhiễm chéo giữa các khí
  • Tăng phạm vi đo lường cho các phép đo không hạn chế ngay cả khi nồng độ khí cao hơn
  • Dễ dàng thay đổi cảm biến khí