Showing all 16 results

Đầu dò thông minh Testo: Đầu dò nhiệt độ, phát hiện rò rỉ

Đầu dò, cảm biến nhiệt, đầu dò nhiệt độ. Đầu dò cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, khí. Đầu đo thông minh không dây đo tốc độ gió, vận tốc gió. Cảm biến thông minh đo rò rỉ khí gas, khí methane…

1,509,200
2,673,000
6,897,000
3,245,000
4,587,000
3,421,000