Hiển thị tất cả 10 kết quả

Máy phân tích khí thải, thiết bị đo khí thải
Ô nhiễm môi trường do khí thải là không bí mật. Những năm gần đây vấn nạn ô nhiễm khí thải môi trường ngày càng gia tăng. Vì vậy cần phải kiểm tra và kiểm soát khí thải thường xuyên để có thể điều chỉnh kịp thời. Tuy nhiên, để làm điều này bạn phải có một thiết bị đo phát xạ cầm tay.

Nhờ các tính năng kỹ thuật hiện đại của nó, máy phân tích khí thải đặc biệt có khả năng ghi lại một lượng nhỏ ô nhiễm và do đó có được các giá trị chi tiết. Các công cụ này là một trợ giúp thiết thực, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp. Một thiết bị tuyệt vời dễ sử dụng với nhiều tính năng. Nhờ vậy bạn có thể đo và phân tích một cách chính xác nhất. Kiểm soát khí thải là kiểm soát ô nhiễm môi trường