Hiển thị kết quả duy nhất

Hệ thống điều hòa Testo
Chất lượng không khí trong nhà và mức độ thoải mái
Việc đo lường thường xuyên chất lượng không khí trong nhà và mức độ thoải mái tại nơi làm việc cho phép thiết lập chính xác khí hậu trong nhà và giảm nguy cơ thiếu nhân viên do bệnh tật. Chất lượng không khí trong nhà và đo lường mức độ thoải mái do đó cũng dẫn đến bồi dưỡng hiệu suất nhân viên tốt hơn.