Thiết bị phân tích khí thải testo 327-1 (Standard Set)

Điều hướng menu dễ dàng
Hiển thị phân khúc 4 dòng
Đèn LED hiển thị
In IR dễ dàng
Tích hợp bẫy ngưng tụ