Bộ đầu dò lò sưởi Testo Hydronic (0563 0004)

  • Các biện pháp áp suất khí đa dạng & giảm áp
  • Phạm vi chênh lệch -60 đến 60inWC
  • Thực hiện kiểm tra rò rỉ áp suất theo thời gian trên các hệ thống đường ống
  • Đo nhiệt độ của đường ống trong hệ thống sưởi ấm và làm mát