Đầu dò nhiệt độ Bluetooth Testo 905i

  • Đầu dò cặp nhiệt điện loại K dài để sử dụng trong phòng, ống dẫn, thanh ghi và ổ cắm
  • Đầu dò nhiệt độ tác dụng nhanh
  • Truyền dữ liệu không dây qua ứng dụng Bluetooth sang Testo chạy trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn