Máy đo áp suất vi sai Testo 510i (Wireless Smart Probe)

  • Đo áp suất tính, áp suất chênh lệch, lưu lượng và thể tích không khí.
  • Các phép đo áp suất và giảm áp suất trên các bộ lọc và cuộn dây
  • Cảnh báo giảm áp trong menu ứng dụng.