Máy đo áp suất Testo 512 2000HPA

Tính năng Testo 512

  • 8 đơn vị áp suất: psi, inch H 2 O, inch HgkPa, hPa, Pa, mm H 2 O, mmHg
  • 2 đơn vị lưu lượng: fpm, m / s
  • Bù đắp mật độ tích hợp