Máy đo áp suất vi sai Testo 526-1

  • Cảm biến áp suất chênh lệch tích hợp với dải đo 0 đến 2000 hPa
  • Độ chính xác: 0,1% giá trị cuối cùng
  • Tích hợp bù nhiệt độ