Bộ đầu dò thông minh Testo không dây 0563 0004

  • Bao gồm đầu dò kẹp kẹp ống, nhiệt kế hồng ngoại và áp kế
  • Đầu dò thông minh kết nối không dây qua Bluetooth với điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn
  • Giá trị tuyệt vời – ba mét trong một bộ toàn diện