Testo 05630002 – Bộ kiểm tra điện lạnh thông minh không dây

  • Bao gồm bốn đầu dò thông minh Testo: 2 x Kẹp ống và 2 x áp suất lạnh
  • Giao diện không dây với điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn qua Bluetooth
  • Được cung cấp trong ví mang theo