Đầu dò áp suất lạnh Testo 549i

  • Đo áp suất môi chất lạnh cao hay thấpHoặc cả hai cùng lúc với 2 đầu dò
  • Sử dụng để đo CFC, HFC, HCFC, N, H2O, & CO2
  • Phạm vi đo -14 đến 870 psi0,5% độ chính xác giá trị cuối cùng