Máy đo khí CO Testo 315-4

  • Đo chính xác hàm lượng carbon monoxide (CO) trong không khí xung quanh
  • Lập trình giới hạn cảnh báo quang học và âm thanh
  • MAX / MIN và chức năng giữ dữ liệu được bao gồm