Nhiệt kế tự ghi Testo 176 T2

(1 đánh giá của khách hàng)

  • 2 triệu giá trị đo lường
  • Một thao tác nút
  • Tối đa 5 kênh
  • Hai giao diện chuẩn