Nhiệt ẩm kế tự ghi Testo 174H

(1 đánh giá của khách hàng)

  • Testo 174T (đo nhiệt độ)
  • Dải đo: -22 đến + 158 ° F (-30 đến + 70 ° C).
  • Độ chính xác: + 0,5 ° C (-30 đến + 70 ° C).