Nhiệt kế tự ghi Testo 175T2

  • Bộ nhớ lên tới 1 triệu kết quả đo.
  • Tối đa 2 kênh.
  • Tốc độ đo 10 giây đến 24 giờ.
  • Màn hình LCD, 1 dòng.
  • Có sẵn hiệu chuẩn ISO và NIST.