Nhiệt ẩm kế tự ghi Testo 176H2

(1 đánh giá của khách hàng)

  • Đo nhiệt độ và độ ẩm song song
  • Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm bên ngoài để đo nhanh, chính xác
  • Yêu cầu một cảm biến được kết nối để khởi động

Nhiệt ẩm kế tự ghi testo 176H2 (4 kênh đo) được thiết kế với vỏ kim loại chắc chắn giúp chống lại các ảnh hưởng hóa học và các điều kiện môi trường khắc nghiệt xung quanh