Nhiệt kế thực phẩm kỹ thuật số không thấm nước Testo 108

  • Dễ vận hành và sử dụng
  • Dụng cụ chống nước và đầu dò (IP67)
  • Phù hợp với HACCP và EN 13485
  • Có thể được sử dụng phổ biến