Camera chụp nhiệt Testo 880

(1 đánh giá của khách hàng)

Máy ảnh nhiệt testo 880 đã ngừng sản xuất. 
Nó đã được thay thế bằng loạt testo 875/881 của các hình ảnh nhiệt.