Máy đo nhiệt độ HACCP Testo 826-T2

  • Dải đo nhiệt độ: -50 đến +300 °C
  • Độ chính xác: ±1.5 °C
  • Tỷ lệ khoảng cách DS: 6/1
  • Độ phát xạ: 0,1 -1
  • Tốc độ đo: 0,5 giây
  • Phép đo chính xác hơn nhờ bộ xử lý mới
  • Model: testo 826-T2