Camera Hồng Ngoại Testo 872

  • Kích thước hình ảnh / phút. khoảng cách lấy nét tối thiểu là 3,1MP / 0,5m
  • Đo điểm trung bình, nhận biết điểm nóng / điểm lạnh, chức năng phân tích Delta T
  • Yêu cầu hệ thống Windows 10, Windows 8, Windows 7