Máy đo chất lượng dầu ăn Testo 270

(1 đánh giá của khách hàng)

  • Tổng số vật liệu cực (TPM): từ 0.0 đến 40%
  • Độ chính xác TPM: Thông thường ± 2.0% (104 đến 374 ° F)
  • Phạm vi nhiệt độ: 104 đến 392 ° F (40 đến 190 ° C)
  • Độ chính xác nhiệt độ: ± 1,5 ° C