Bộ đầu dò thông minh đo chất môi lạnh Testo Gen 2

  • Testo 549i hiện bao gồm các kết nối ống góc 45 °
  • Phạm vi Bluetooth lên đến 350 feet
  • Kiểm tra hệ thống AC / R tổn hao thấp. Không cần ống!
  • Bộ kiểm tra AC / R không dây hoàn chỉnh và nhỏ gọn