Bộ đầu dò Testo Professional Smart Probe Kit để đo nhanh điện và áp suất

  • Testo 549i hiện bao gồm các kết nối ống góc 45 °
  • Testo 605i hiện bao gồm đầu dò có thể gập lại 90 ° với nam châm đính kèm tích hợp
  • Phạm vi Bluetooth lên đến 350 feet