Bộ đầu dò Testo Complete Smart Probe để đo nhanh

  • Testo 549i hiện bao gồm các kết nối ống góc 45 °
  • Testo 605i hiện bao gồm đầu dò có thể gập lại 90 ° với nam châm đính kèm tích hợp
  • Testo 549i, 605i và 115i hiện có phạm vi Bluetooth lên đến 350 feet