Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ độ ẩm Wifi Testo 160

14,699,000