Testo 174H Kit – Nhiệt kế tự ghi mini với cổng USB

(1 đánh giá của khách hàng)

  • Ghi dữ liệu nhiệt độ độ ẩm
  • Kết nối USB phân tích, lập trình
  • Lưu tới 16000 giá trị đo
  • Phạm vi  -20 đến 70 ° C.