Nhiệt ẩm kế tự ghi Testo 175-H1

(1 đánh giá của khách hàng)

  • Bộ nhớ lớn cho 1 triệu giá trị đo lường
  • Thời lượng pin lên đến 3 năm vào lúc 15 phút. tỷ lệ đo lường
  • Pin tiêu chuẩn (AAA) có thể thay thế bởi người dùng
  • Màn hình lớn, dễ đọc