Nhiệt ẩm kế tự ghi Testo 176H1 (4 kênh)

(1 đánh giá của khách hàng)

  • Đo nhiệt độ và độ ẩm song song.
  • Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm bên ngoài để đo nhanh, chính xác.
  • Yêu cầu một cảm biến được kết nối để khởi động.
  • Lưu 2000000 bản ghi với 4 kênh