Nhiệt ẩm kế tự ghi Testo 605i

(1 đánh giá của khách hàng)

  • Phạm vi đo từ 0 đến 100% RH.
    • ± (1,8% RH + 3% của mv) ở độ chính xác 77 ° F.
    • Độ phân giải RH 0,1%.