Máy đo áp suất vi sai chính xác cao Testo 521-3 (0 đến 2,5 hPa)

  • Tương thích với nhiều đầu dò khác nhau
  • Cảm biến bù nhiệt độ
  • Bộ nhớ trong lưu trữ tới 25000 hồ sơ