Máy đo chất lượng không khí testo 400

  • Đo nhiệt độ độ ẩm không khí
  • Đo áp suất, nhiễu loạn
  • Đo cường độ ánh sáng
  • Đo nhiệt bức xạ
  • Đo nồng độ CO và CO2 trong nhà ngoài trời