Ampe kìm Testo 770-3: Đo AC/DC 600V

(1 đánh giá của khách hàng)