Máy đo áp suất tuyệt đối Testo 312-2

  • Độ phân giải cao
  • Độ chính xác cao
  • Xóa màn hình với thời gian