Máy đo tốc độ gió Testo 416 Kit

(1 đánh giá của khách hàng)

  • Đầu dò nhỏ cung cấp đường ống dẫn dễ dàng
  • Không cần chỉnh sửa mật độ không khí
  • Dễ dàng di chuyển ngang
  • 30 inch telescoping probe xử lý bao gồm
  • Tính toán lưu lượng thể tích
  • Màn hình chiếu sáng lớn
  • Hàm HOLD / phút / tối đa để dễ dàng xem xét