Máy đo nhiệt độ Testo 922

  • Nhiệt kế kỹ thuật số có khả năng đo nhiệt độ thông qua hai cặp nhiệt điện đồng thời
  • Có thể được sử dụng để đo nhiệt độ từ xa bằng đầu dò radio
  • Khả năng liên lạc vô tuyến cho phép người dùng gửi kết quả để in