Testo 174T Kit – Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Testo 174T Kit

(1 đánh giá của khách hàng)

  • Tính toàn vẹn dữ liệu cao, ngay cả với pin trống
  • Bộ nhớ dữ liệu đo lớn
  • Độ kín nước theo tiêu chuẩn IP65
  • Nhỏ gọn và mạnh mẽ